Thấy 1 bên rao em đồng hồ LeCoultre trên mạng, ưng quá. Gửi ảnh chụp của họ sang chương trình thẩm định miễn phí. Nhận được phản hồi là hàng chuẩn thì múc luôn. Mua được vợ đẹp, vợ chuẩn đúng là cảm ơn bác Trường quá. Tiện thể thi thoảng mang qua Phất Lộc cho bác chăm sóc hộ. Đúng là chương trình thẩm định đồng hồ rất hay, thiết nghĩ anh em nên nhiệt tình tham gia để ủng hộ, cũng là góp phần để tẩy chay đồng hồ Fake!

Bài viết liên quan